ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


"ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา"

๒๗​ สิงหาคม​ ๒๕๖๖​ สมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ร่วมกับ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า หน่วยงานองค์กรต่าง ๆร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำร้ายได้ไปพัฒนาการศึกษา ให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลทางการศึกษาและเพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมี พระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์รวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระสุพรรณวชิราภรณ์​ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี รองประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุวรรณธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์​ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส และ ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ รองประธานฝ่ายฆราวาส ณ หอประชุม ๑ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี