ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


"เยาวชนสร้างชาติ REUNION"

โครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชสร้างชาติ (NBI-Youth) รุ่นที่ 11 จังหวัดสุพรรณบุรี