ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


"กิจกรรมไหว้ครู 2566"

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2566 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุม1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย