ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียน​กรรณ​สูต​ศึกษา​ลัย​ จังหวัด​สุพรรณบุรี​ ภูมิใจ​ได้ต้อนรับ​ ดร.อุดม​ โปร่ง​ฟ้า​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​ นายกสมาคม​นักเรียน​เก่า​ ผู้ปกครอง​แล​ะครู​ กรรสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี​ ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธี​มอบประกาศนีย​บัตร​ผู้สำเร็จ​การ​ศึกษาระดั​บชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 6 ประจำปี​การศึกษา​ 2565 ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายนายชวลิต​ เจน​เจริญ​ ผู้อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​สุพรรณบุรี​ ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธี​มอบประกาศนีย​บัตร​ผู้สำเร็จ​การ​ศึกษาระดั​บชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​ 3​ ประจำปี​การศึกษา​ 2565​ วันพฤ​หั​สบ​ดีที่​ 23​ มีนาคม​2566​ เวลา​ 13.00​ น.​ ณ​ หอประชุม​ 2 โรงเรียน​กรรณ​สูต​ศึกษา​ลัย​ จังหวัด​สุพรรณบุรี และ

*******ระดับ ม.6********

 

***********ระดับ ม.3*********