ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสานสัมพันธ์เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี ดร.อุดม โปร่งฟ้า นายกสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี