ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จัดกิจกรรม "วาระเกียรติยศครบรอบ ๑๒๔ ปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย" โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมวางพวงมาลา และทำบุญในภาคเช้า ดร.อุดม โปร่งฟ้า นายกสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงาน ได้รับเกียรติจากศิษเก่าผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป และ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกิจกรรม