ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   

การบริหารงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

   

การบริหารเงินงบประมาณ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


   

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล