ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                                                   ระเบียบการแต่งกายและทรงผม ปีการศึกษา 2564