ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนและการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565

      5-6 พ.ย. 65 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการรายงานผล​ การพัฒนาผู้เรียนและการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น​ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6​ โดยมี ดร.อุดม โปร่งฟ้า นายกสมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ​ และ ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ หอประชุม 2 ​โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี