ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี24-26 พ.ย. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1​ ณ จังหวัดกาญจนบุรี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ณ จังหวัดสระบุรี โดยมี​ ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากร​ ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน