ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


"พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์"
๓​ ตุลาคม​ ๒๕๖๕​ ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะข้าราชการครู​ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี