ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


"กิจกรรมทัศนศึกษาระดับ ม.ปลาย 29 กันยายน 2565 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี นำนักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษา​ ณ​ แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ( Safari World )"