ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


"กิจกรรมทัศนศึกษาระดับ ม.ต้น 27 กันยายน 2565 ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง"