ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


"โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ"

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี และวัดสำปะชิว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2565 โดย ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ