ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


























"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕"

     พิธีถวายราช​สดุดี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ​ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ำาเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย​ และกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี