ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี                                             "พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 23 ก.ค. 2565"


      สมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี โดย ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม นายกสมาคมฯ ร่วมกับ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลทางการศึกษาและเพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมีพระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุวรรณธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ประธานฝ่ายฆราวาส ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส และ ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี คณะจัดงานในครั้งนี้ วันเสาร์​ที่​ 23​ กรกฎาคม​ 2565​ ณ หอประชุม 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี