ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


พิธิไหว้ครู ๒๕๖๕

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และร่วมกับคณะครูและศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู เพื่อรักษา ประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะครู และสถาบัน ณ หอประชุม ๑ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี