ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


พิธีมอบประกาศนียบัตร​และปัจฉิมนิเทศ​ ม.6

29 มีนาคม 2565 พิธีมอบ​ประกาศนีย​บัตร​ผู้สำเร็จ​การศึกษา และปัจฉิมนิเทศ​ ระดั​บชั้นมัธยม​ศึกษาปีที่​6​ ปีการศึกษา​ 2564​ โรงเรียน​กรรณ​สูต​ศึกษา​ลัย​ ​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ โดย​ ดร.อุดม​ โปร่ง​ฟ้า​ นายก​สมาคม​นักเรียน​เก่า​ ผู้ปกครอง​แล​ะครู​กรรณสูตศึกษาลัย​ สุพรรณบุรี​ ณ​ หอประชุม​ 1​ โรง​เรียนกรรณสูตศึกษาลัย​ จังหวัด​สุพรรณบุรี