ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี"โครงการอบรมภาวะผู้นำจิตอาสาพัฒนากรรณสูต"


วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมภาวะผู้นำจิตอาสาพัฒนากรรณสูต (สภานักเรียน) โดยมี​ ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดโครงการและให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าอบรม และได้รับเกียรติจาก​นายสรชัด สุจิตต์​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุม 2​ โรง​เรียนกรรณสสูตศึกษาลัย​ จังหวัด​สุพรรณบุรี​ ภายใต้​มาตรการ​ป้อง​กั​นการ​แพร่​ระบาดของ​โรคติดต่อ​เชื้อ​ไ​วรัสโคโรนา​ 2019