ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี"วิทยาศาสตร์พลังสิบ"


วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ และเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC (Human Capital Excellence Center)โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการนิเทศและรับมอบนโยบาย พร้อมนำชมนิทรรศการของโรงเรียนเครือข่าย ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019