ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


พิธีมอบประกาศนียบัตร​และปัจฉิมนิเทศ​ ม.3

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภูมิใจได้ต้อนรับ ดร.อุดม โปร่งฟ้า นายกสมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิษย์เก่าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564​ วันอังคาร​ที่​ 8​ มีนาคม​ 2565​ ​เวลา​ 10.00​ น.​ ณ​ หอประชุม​ 1 โรงเรียน​กรรณ​สูต​ศึกษา​ลัย​ จังหวัด​สุพรรณบุรี​ ภายใต้​มาตรการ​ป้อง​กั​นการ​แพร่​ระบาดของ​โรคติดต่อ​เชื้อ​ไ​วรัสโคโรนา​2019