ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


“กรรณสูตศึกษาลัย กตัญญุตา บูชาครู”
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “กรรณสูตศึกษาลัย กตัญญุตา บูชาครู” โดยมี ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก พร้อมบันทึกภาพกับผู้เข้าร่วมงาน วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019