ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


   

1. ประกาศแนวทางการขอแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน
2.ประกาศช่องทางการติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอแก้ไขผลการเรียน
3.ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
4.ตัวอย่างคำร้องกรณีนักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ แต่ยังมีรายชื่อประกาศว่าไม่ผ่าน (คลิกดูตัวอย่าง)
  และส่งไฟล์มาที่ e-mail: academicksschool@kannasoot.ac.th