ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

         วันที่ 9 เมษายน 2564 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม 2


รูปภาพเพิ่มเติม