ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

         วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าทรงคุณค่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านณัฐ​ภัทร​ สุวรรณประทีป ที่ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ และได้มอบโอวาทแก่นักเรียน ความว่า... "อย่าท้อ ทำให้ดี มีวินัย"... 

รูปภาพเพิ่มเติม