ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

           โรงเรียน​กรรณสูตศึกษาลัย​จังหวัดสุพรรณบุรี​ ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิด
อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในการรับเสด็จฯ โดยมี คุณครูกฤษดา นิยมทอง อำนวยการฝึกซ้อม และมีคณะครูนักเรียน ระรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ร่วมรับเสด็จ ณ ถนนหน้าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย