ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


“พิธีวางพวงมาลาและทำบุญโรงเรียน วาระเกียรติยศ ครบรอบ ๑๒๓ ปี”

๙ ธันวาคม วาระเกียรติยศ ครบรอบ ๑๒๓ ปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี : สถาบันการศึกษาต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญโรงเรียน วาระเกียรติยศ ครบรอบ ๑๒๓ ปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔