ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอแสดงความยินดีลูกกรรณสูต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.น้ำพลอย ทรัพย์ประเดิมชัย ชั้น ม.4 (เข้ารับเกียรติบัตรกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี) เข้าร่วม กิจกรรม น.ส.กณิศา จุ้ยใจเหิม น.ส.อริสรา โมกหลวง นายวานิตย์ นนท์ปฎิมากุล การประกวดเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับอายุ 15-18 ปี โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมมือ ผลักดัน สร้างฝัน พัฒนา