ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


“ดำเนินฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม2 ให้กับนักเรียน”
วันพุธ​ที่​ 3​ ​พฤศจิกายน​ 2564​ โรงเรียน​กรรณ​สูต​ศึกษา​ลัย​ จังหวัด​สุพรรณบุรี​ ดำเนินการ​ฉีดวัคซีน​ไฟเซอร์​เข็มที่ 2 สำหรับ​นักเรียน​ "ลูกกรรณสูต​ปลอดภัย
​ มั่นใจใน วัคซีน​" โดย ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และได้รับเกียรติจาก นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดย มีคณะครู และทีมแพทย์ พยาบาล จาก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และสำนักงานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี บริหารจัดการการฉีดวัคซีนได้อย่างเป็นระบบและเรียบร้อยดี