ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


“ดำเนินการการตรวจ​ ATK 100%​”
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการการตรวจ​ ATK​ (Antigen test kit)​ สำหรับนักเรียนระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019