ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


“โครงการปันน้ำใจ”
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คุณสมภพ วะยาคำ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนคณะครู ลงพื้นที่ครอบครัวนักเรียน ที่ได้รับ
ผลกระทบประสบอุทกภัย ภายใต้ “โครงการปันน้ำใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สอบถามปัญหา ให้กำลังใจและดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหาร
แห้งและน้ำดื่ม วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019