ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

           กิจกรรมกราบสักการะผู้ก่อตั้งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ครบรอบ 122 ปีการก่อตั้งโรงเรียน ณ หน้าเสาธงองค์ความรู้ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย