ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

            โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ได้รับเกียรติ เป็นสถานที่ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ท่านใหม่ นางนิสา บรรจงการ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 9 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ และ นายอุทัย ก่งเซ่ง