ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 "ผู้ว่ามาหานะเธอ" เยี่ยมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ท่านผู้ว่าฯ เคยเรียน บรรยากาศที่หน้าเสาธง เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ของบรรดานักเรียน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับครู และนักเรียน ศิษย์เก่า ตามโครงการ #ผู้ว่าฯมาหานะเธอ ครั้งที่ 2 โดย ผวจ.สุพรรณบุรี ฝากโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน พูดคุยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เอื้ออารีต่อกัน เพื่อให้เด็กได้สัมผัสถึงความรัก ความสามัคคี ความสุข และเติบโตมาเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง จากนั้น ผวจ.สุพรรณบุรีได้ร่วมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ พร้อมกล่าวให้โอวาท ทักทาย พูดคุย กับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ร่วมตอบคำถาม พร้อมมอบรางวัล ซึ่งเรียกความสนใจจากเด็ก ๆ ได้อย่างดี ทั้งนี้ ได้ฝากเด็ก ๆ ให้ยึดหลักปฏิบัติ 3 ข้อ คือ สุขกาย หมายถึงเอาของดีเข้าร่างกาย เช่น อาหารดี ๆ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด /สุขใจ หมายถึง ให้รักษาศีล 5 อยู่เสมอ และ มีเงินใช้ไม่ขัดสน หมายถึง ให้ตั้งใจเรียน เชื่อฟังครู เชื่อฟังพ่อแม่ เพื่อให้มีอนาคต มีอาชีพที่ดี อย่างไรก็ตาม ชุมชนคือหัวใจสำคัญ หากชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เป็นต้นแบบที่ดี เด็กๆ จะซึมซับและเป็นคนดีของชุมชนต่อไป

#เรียบง่าย ไปด้วยกัน สุพรรณบุรี