ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ต้อนรับผู้อำนวยการลำดับที่ 25 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 2 ท่าน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการจารุพงษ์ กล่อมจิตต์ และรองผู้อำนวยการศุภวรรณ ช่อผกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563