ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ศิษย์ดีศรีกรรณสูตคืนถิ่น แดน วรเวช ดานุวงศ์(แดน D2B) สนับสนุนทุนพัฒนาการศึกษา 100,000 บาท วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดย แดน ฝากถึงน้อง...ให้ตั้งใจเรียน เมื่อมีโอกาสได้เรียน แล้วใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ยังมีคนอีกมากที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ดีใจที่ได้กลับมา ภูมิใจที่กรรณสูตเคยหล่อหลอมมาถึงทุกวันนี้