พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 24 กรกฎาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย