ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

           ประกาศผลการทดสอบความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วน้ำเงินเหลือง