ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

      20 ก.พ. 64 กิจกรรมการสอบวัดระดับความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วน้ำเงินเหลือง KS Pre-test 64