พิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย นายราชันย์ ทิพเนตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ เมื่อวันอังคารที่ 11สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย