พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส โดยท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และครอบครัว มอบทุนให้กับนักเรียนและวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 38 จำนวน 70 ทุนพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ให้กับนักเรียนและวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 38 จำนวน 70 ทุน โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการ จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผอ.ททท.ภาค 2 สุพรรณบุรี ร่วมพิธี วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี