ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 1 มี.ค.. 64 พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลการทดสอบยอดเยี่ยม โครงการทดสอบความรู้และเตรียมความพร้อมสู่รั้วน้ำเงินเหลือง KS PRE-TEST 64 โดย ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

   
   

   
   
   
   
   
   
ดุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook